Kursy walut NBP: USD 3,98 | EUR 4,32 | CHF 4,53 |
Strona główna | Mapa serwisu | Zgłoś ofertę | Polityka plików cookies| Kontakt
Wyszukiwarka
Numer oferty
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
 
Oferty specjalne
zgloś ofertę
kontakt
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA zgodna z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Spełniając względem Państwa obowiązek informacyjny oraz dbając o zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma ADAMPOLSKI - NIERUCHOMOŚCI s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 48, mail: biuro@adampolski.pl

2. Państwa dane uzyskane podczas kontaktów z nami, przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji dla Państwa naszych usług oraz wykonania naszych obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur.

3. Dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej Państwa warunki i oczekiwania.

4. W celu wykonania dla Państwa naszych usług z należytą starannością, na jak najwyższym poziomie spełniającym Państwa oczekiwania, Państwa dane osobowe będą udostępniane lub powierzane innym podmiotom świadczącym dla Administratora usługi (tj. naszym Agentom, firmom dostarczającym programy zarządzania oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych, biuru księgowemu, biuru notarialnemu, prawnemu, doradczy kredytowemu, czy innemu biuru nieruchomości w ramach współpracy).

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest wykonanie umowy lub prowadzenie działań zmierzających do jej zawarcia, a także prawnie uzasadniony cel Administratora.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale stanowi warunek zawarcia umowy i wykonania dla Państwa naszych usług. Niepodanie tych danych uniemożliwia realizację wskazanych wyżej zadań.

7.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie, do bycia zapomnianym oraz do przeniesienia swoich danych.

8. Przetwarzanie danych jest również niezbędne do wykonania ciążącego na pośredniku w obrocie nieruchomościami obowiązku stosowania norm ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności dane przetwarzane są w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych. W związku z powyższym zebrane dane mogą być ujawnione organom władzy publicznej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

11. Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystywanie Państwa danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

© 2024 Adampolski Nieruchomości S.C.. Wszystkie prawa zastrzeżone.